Thu tiền trái quy định, nhà trường có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, nhà trường thu tiền trái quy định sẽ bị phạt nặng.

Cụ thể, khoản 2 Điều 32 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức phạt với các vi phạm về thu, chi tài chính của cơ sở giáo dục như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi "thu các khoản không đúng quy định của cấp có thẩm quyền" và "chi không đúng quy định của cấp có thẩm quyền đối với các khoản chi không thuộc ngân sách Nhà nước".

Nhà trường thu tiền trái luật, bị phạt đến 20 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cùng với đó, cá nhân, tổ chức vi phạm việc thu các khoản không đúng quy định bị buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại. Trong trường hợp không thể thực hiện được biện pháp khắc phục hậu quả trả lại số tiền đã thu thì cá nhân, tổ chức bị tịch thu số tiền thu được do thực hiện hành vi vi phạm mà có để sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với hành vi chi không đúng quy định, người vi phạm bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền đã chi sai.

Như vậy, trường học thu sai các khoản pháp luật quy định bị phạt đến 20 triệu đồng. (với tổ chức, cá nhân vi phạm thì mức phạt bằng một nửa so với tổ chức).

Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 10/3 và thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của Nghị định 138.