Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phản hồi về công tác sử dụng vốn đầu tư công tại viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động

Sau phản ánh của Đời sống và Pháp luật về công tác đấu thầu tại viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã vào cuộc thành lập đoàn kiểm tra, thông tin tới báo chí.

Trước đó, tạp chí Đời sống và Pháp luật có bài “Cần xem xét lại công tác sử dụng vốn đầu tư công tại viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động”.

Bài viết với nội dung gói thầu “Mua sắm thiết bị khoa học để thực hiện Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm của trung tâm An toàn lao động năm 2021” và gói “Mua sắm thiết bị khoa học năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ tăng cường trang thiết bị nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học công nghệ của viện giai đoạn 2021-2025” có dấu hiệu đội giá.

Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, nhóm PV đã cung cấp những thông tin liên quan đến Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động nhằm nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công tại đơn vị này.

picture1

Qua phản ánh của Đời sống và Pháp luật, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra các nội dung báo chí nêu.

Theo đó, đối với việc chênh lệch giá các thiết bị trúng thầu tại 2 gói thầu trên, viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động đã làm việc và yêu cầu các nhà thầu cung cấp thêm thông tin để làm rõ vấn đề. Hai nhà thầu có công văn giải trình về căn cứ cấu thành giá của thiết bị các đơn vị chào thầu.

Về cơ bản, giữa giá nhập khẩu đến giá chào thầu còn có các chi phí khác chưa được liệt kê như một số thiết bị thực tế nhà thầu không phải là nhà đại diện (đại lý) cung cấp hàng nên nhà thầu mua qua đại lý của hãng tại Việt Nam. Đối với giá thiết bị chính nhập hải quan (đối với các thiết bị do công ty nhập khẩu trực tiếp) nhưng giá đã nêu (theo tờ khai hải quan) chưa được tính một số các chi phí trực tiếp có thể liệt kê như giá các thiết bị phụ trợ cần thiết để chạy máy, vật tư tiêu hao; chi phí vận chuyển về Việt Nam, bốc dỡ, khai thác hàng hóa, thuế phí VAT; bảo hành, bảo trì thiết bị,...

Qua nội dung trên, tạp chí Đời sống và Pháp luật rất hoan nghênh tinh thần phối hợp trao đổi thông tin kịp thời của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc làm này không những minh bạch thông tin trước dư luận, mà còn tránh những điều tiếng không hay dành cho chủ đầu tư cũng như đơn vị trúng thầu.

PV