Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng

Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã được trang hoàng đầy đủ sắc màu cờ hoa, biểu ngữ, pa-nô,... để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021, tại trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước, các công tác trang trí, tu sửa đã được chuẩn bị nhiều ngày.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 2).
Trước sảnh chính, hình ảnh búa liềm vàng đan xen là biểu tượng của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trang trọng trên đài lửa nhiệt huyết được cách điệu.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 3).
Lối đi chính dẫn vào sảnh Trung tâm Hội nghị quốc gia (TTHNQG).

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 4).
Pa nô, áp phích, tranh cổ động... đã hoàn thiện.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 5).

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 6).
Sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 7).
An ninh khu vực TTHNQG - nơi tổ chức Đại hội - được thắt chặt từ nhiều ngày nay và kéo dài đến khi kết thúc Đại hội.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 8).
Nhiều hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội đang bước vào giai đoạn tổng duyệt.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 9).

 

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 10).
Các nhân viên môi trường cẩn thận rà soát các hạng mục công việc vệ sinh cuối cùng.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 11).

 

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 12).
 Thảm hoa cây cảnh đã chỉn chu.

 

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 13).
Hệ thống ánh sáng và các đài phun nước đang được kiểm tra lần cuối.

Tin nhanh - Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng (Hình 14).
Hiện tại, trung tâm Hội nghị quốc gia đã sẵn sàng chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.