Vi phạm về thuế nhiều lần, Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị phạt nặng

Admin
Vi phạm hành chính nhiều lần trong 2 năm liên tiếp 2020 và 2021, Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị xử phạt kèm theo các yếu tố tăng nặng với tổng số tiền 508 triệu đồng.

Cục thuế Tp.Hà Nội vừa có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH).

Theo đó, công ty đã kê khai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng 10% sai thời điểm và chưa phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ của chi phí quản lý dùng chung không hạch toán riêng được cho doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, về thuế thu nhập doanh nghiệp, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã hạch toán thiếu chi phí thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ phân bổ cho doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và hạch toán thiếu doanh thu tài chính.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vi phạm về thuế nhiều lần, Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị phạt nặng

Xử phạt, truy thu thuế Xếp dỡ Hải An hơn 508 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Cục thuế Tp.Hà Nội, do công ty có hành vi vi phạm hành chính nhiều lần, nên xét có tình tiết tăng nặng. Như vậy, với những sai phạm trên, kết hợp với yếu tố xử phạt tăng nặng, Xếp dỡ Hải An sẽ phải nộp phạt, tiền truy thu thuế, tiền nộp chậm thuế là hơn 508 triệu đồng và công ty có trách nhiệm chấp hành trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.

Song song với đó, quyết định cũng giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển năm 2022 là 53,8 triệu đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/9, cổ phiếu HAH có giá 48.550 đồng/cổ phiếu, giảm 7% so với giá tham chiếu.

Về tình hình kinh doanh của công ty, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần sau soát xét của Hải An đạt 1.581 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn 194%, đạt mức 439 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.388 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 550 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng Hải An đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm.