Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa & Thí nghiệm điện hoàn thành công tác đại tu đưa Nhà máy điện Vũng Áng 1 trở lại vận hành

Xí nghiệp Xây lắp, Sửa chữa & Thí nghiệm điện hoàn thành công tác đại tu, sửa chữa, thay lọc dầu, thí nghiệm 03 bộ OLTC của MBA AT2 - 26/230kV– 240MVA, kịp thời đóng điện đưa vào vận hành trở lại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 - tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200MW gồm 2 tổ máy là một trong các nhà máy nhiệt điện đốt than lớn nhất tại Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp, nhiên liệu phụ là dầu HFO (dùng khi khởi động và đốt kèm khi phụ tải thấp); Nhà máy sử dụng nguyên liệu nội địa là than cám 5A nhập từ Quảng Ninh với lượng tiêu thụ 2,9 triệu tấn/năm.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 – 2015. Khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 7,2 tỷ kWh/năm, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng của hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2006 – 2015 và đảm bảo an ninh năng lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Qua tìm hiểu thực tế và công tác truyền thông, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 biết được Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) là đơn vị duy nhất trong cả nước sở hữu thiết bị lọc tái sinh dầu MBA kết hợp Modul lọc Online không cần cắt điện, thực hiện lọc dầu các MBA có kết quả giảm thấp dưới tiêu chuẩn cho phép do trong quá trình vận hành lâu ngày dầu bị lão hóa. Vừa qua dưới sự chỉ đạo sát sao, quan tâm của Ban lãnh đạo Xí nghiệp Xây lắp sửa chữa & Thí nghiệm điện, cùng với sự cố gắng nỗ lực của CBCNV – Đội Cao áp – Sửa chữa, chỉ sau 30 giờ đã thay lọc dầu, sửa chữa, bảo dưỡng thành công 03 bộ OLTC và đưa vào vận hành trở lại theo đúng kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn cho MBA AT2. Sau khi thực hiện thành công công việc trên khách hàng đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp, tay nghề, chất lượng của CBCNV Xí nghiệp và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã tiếp tục ký hợp đồng với Xí nghiệp thực hiện công việc thay lọc dầu, sửa chữa bảo dưỡng và Thí nghiệm 3 bộ OLTC Pha A, B, C của MBA AT1 26/230kV 240 MVA vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4/2024 nhằm ngăn ngừa sự cố trong quá trình vận hành.  

Một số hình ảnh trong quá trình thi công sửa chữa bảo dưỡng 3 bộ OLTC Pha A, B, C MBA AT2- 26/230 kV – 240MVA: