3 trường hợp giáo viên tập sự được hưởng 100% lương và phụ cấp

Giáo viên tập sự sẽ được hưởng 100% lương và phụ cấp nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp được quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Nghị định 115/2020 có hiệu lực mới đây quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã nêu rõ trường hợp viên chức tập sự sẽ được hưởng 100% lương và phụ cấp. Trong đó, giáo viên tập sự cũng là đối tượng được thụ hưởng theo quy định mới này.

Giáo viên tập sự sẽ được hưởng 100% lương và phụ cấp khi thuộc 1 trong 3 trường hợp được quy định tại Nghị định 115/2020. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định này quy định rõ 3 trường hợp giáo viện tập sự được hưởng 100% lương và phụ cấp, bao gồm:

Thứ nhất, làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Thứ hai, làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;

Thứ ba, hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị,

Hoặc, người trong đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, quy định mới đã bỏ quy định cũ tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP trước đó là giáo viên tập sự công tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người đã không còn được hưởng 100% lương, phụ cấp.

Tuy nhiên, điểm mới là học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị được bổ sung thêm vào diện hưởng 100% lương, phụ cấp trong thời gian tập sự.

Thông tin thêm, ngoài các trường hợp trên, giáo viên tập sự sẽ được hưởng 85% mức lương bậc 1. Trường hợp giáo viên tập sự có trình độ Thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2; trường hợp giáo viên tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3. Cùng với các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.