Ban quản lý dự án tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình đấu thầu

Admin
Trước khi đấu thầu, ban Quản lý dự án (ban QLDA) tỉnh Trà Vinh đã lấy ý kiến của Hội đồng khoa học của bệnh viện đa khoa Trà Cú để mua đúng nhu cầu thiết bị mà các bác sĩ bệnh viện mong muốn.

Cụ thể, sau khi nhận được ý kiến của bệnh viện, ban QLDA tỉnh Trà Vinh đã tiếp tục mời các Sở Ban ngành liên quan, đặc biệt là Sở Y tế là đơn vị tư vấn, cố vấn về chuyên môn cho BQL DA về những thiết bị kỹ thuật cao.

Ban QLDA tỉnh cũng yêu cầu công ty thẩm định giá phải rà soát và kiểm tra đầy đủ để làm căn cứ xây dựng giá thiết bị, để đảm bảo ban cũng xây dựng giá dự toán và mua được thiết bị tốt với giá thấp nhất .

Ban QLDA tỉnh Trà Vinh đi kiểm tra chất lượng và tiến độ dự án Tiểu Cần

Ngoài thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá thì ban QLDA tỉnh Trà Vinh cũng đã tìm hiểu, tham khảo các hợp đồng tương tự đã được thực hiện của các Chủ Đầu Tư khác từ năm 2018 -2020.

Có thể thấy, ban QLDA tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy trình của Luật Đấu thầu, Nghị định 63 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát chặt chẽ giá thiết bị y tế .

Theo tìm hiểu của Phóng viên về các gói thầu ở ban QLDA tỉnh Trà vinh chịu trách nhiệm, tiêu biểu là gói thầu số 56 : Mua sắm , lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp CT- Scaner , ban QLDA đã thực hiện rất đúng theo các qui định, quy trình của pháp luật, có được thiết bị tốt, chất lượng (thiêt bị xuất xứ CHLB Đức) và giá rẻ so với mặt bằng chung các tỉnh khu vực phía Nam nhằm phục vụ chất lượng sức khoẻ người dân tại đây.

PV