Bộ Công an yêu cầu các đơn vị liên quan định giá cây xanh ở Hà Nội

Việc định giá cây xanh giai đoạn 2016-2018 được tiến hành theo chủng loại, quy cách, kích thước cây dựa trên hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan định giá tài sản là cây xanh (cây bóng mát) các loại trồng trên đường phố Hà Nội ở giai đoạn 2016-2018.

bo cong an yeu cau cac don vi lien quan dinh gia cay xanh o ha noi              Bộ Công an yêu cầu các đơn vị liên quan định giá cây xanh ở Hà Nội (Ảnh minh họa).

Sau khi nhận được yêu cầu trên, Hội đồng định giá tài sản của Sở Tài chính thành phố Hà Nội đã đề nghị các đơn vị tư vấn định giá xem xét, nghiên cứu tài sản cần định giá để gửi thông tin báo giá trước ngày 25/10.

Cơ quan chức năng cho biết, việc định giá cây xanh giai đoạn 2016-2018 được tiến hành theo chủng loại, quy cách, kích thước cây dựa trên hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt 1, đợt 2 của các năm 2016, 2017 và 2018 giữa Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội với Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng.

Công việc trên cũng được áp dụng đối với chủng loại, quy cách, kích thước cây theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng đợt 1 năm 2016; đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2018 giữa Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh với Ban Duy tu.

Thời điểm định giá gồm các tháng quý 1, 2, 3, 4 năm 2016; quý 1, 2, 3, 4 năm 2017 và quý 1, 2, 3,4 năm 2018 theo hồ sơ dự toán, hồ sơ phê duyệt đặt hàng của các đơn vị nêu trên.

Để có cơ sở thực hiện định giá tài sản theo quy định, Hội đồng định giá tài sản đề nghị các đơn vị tư vấn định giá xem xét, nghiên cứu tài sản cần định giá tại Yêu cầu định giá số 424/YC-CSKT-P9 ngày 24/8/2022 của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an.