Bỏ quy định ôtô dưới 9 chỗ phải lắp bình cứu hỏa

Admin
Chính phủ vừa ban hành nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Theo đó, ô tô dưới 9 chỗ ngồi không còn phải lắp bình cứu hỏa.

Nghị định 136/2020 có điểm mới hơn so với nghị định 79/2014 là bãi bỏ quy định xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi phải trang bị bình cứu hỏa.

Theo đó, từ ngày 10/1/2021 (khi Nghị định 136/2020 có hiệu lực) , ôtô dưới 9 chỗ ngồi không còn phải lắp bình cứu hỏa mà chỉ cần tuân thủ điều kiện hoạt động đã được kiểm định, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên xe bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Khi Nghị định 136/2020 có hiệu lực, ôtô dưới 9 chỗ sẽ không phải lắp bình cứu hỏa

Cụ thể, xe 4 - 9 chỗ ngồi chỉ cần tuân thủ điều kiện hoạt động đã được kiểm định, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên xe bảo đảm an toàn PCCC.

Xe trên 9 chỗ ngồi vẫn phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của bộ Công an.

Trước đó, năm 2014, Chính phủ đã ban hành nghị định 79/2014, trong đó quy định các xe từ 4 chỗ ngồi trở lên phải trang bị bình cứu hỏa. Đến năm 2015, bộ Công an ban hành thông tư 57/2015 hướng dẫn việc trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, xe từ 4-9 chỗ ngồi phải trang bị một bình bột chữa cháy loại dưới 4kg, hoặc bình bọt chữa cháy loại dưới 5 lít, hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại dưới 4kg. Nếu xe không được trang bị, tài xế sẽ bị phạt 300.000 - 500.000 đồng.

Thời điểm mới ban hành, đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh việc quy định có khả thi hay không. Đến tháng 4/2020, khi lấy ý kiến để xây dựng dự thảo thông tư thay thế thông tư 57/2015, bộ Công an cũng đã đề xuất bãi bỏ quy định xe 4-9 chỗ ngồi phải trang bị bình chữa cháy.

Tào Đạt