Cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm luật Quảng cáo

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo một số thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đang được quảng cáo trên các website vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cụ thể, các sản phẩm TP BVSK bao gồm Viên khớp Joint Relief Plus, Đông trùng hạ thảo Bách Niên, Ngọc Mỹ Nữ Plus.

Theo cục Quản lý Dược, thời gian vừa qua, tại đường link https://icheck.vn/san-pham/vien-khop-joint-relief-plus-8938533776746 đã quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Joint Relief Plus mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

dbe27146b5d7e8708ac2872593e1808f-1680150446.jpg
Sản phẩm Viên khớp Joint Relief Plus. Ảnh Internet.

Ngoài ra, tại đường link https://shopee.vn/%C4%90%C3%B4ng-tr%C3%B9ng-h%E1%BA%A1-th%E1%BA%A3o-B%C3%A1ch-Ni%C3%AAn-H%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-b%E1%BB%93i-b%E1%BB%95-s%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe-gi%C3%BAp-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%83-l%E1%BB%B1c-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-gi%E1%BA%A3m-m%E1%BB%87t-m%E1%BB%8Fi-suy-nh%C6%B0%E1%BB%A3c-c%C6%A1-th%E1%BB%83-i.71722478.11122032434; https://www.ngocmynuplus.com/ quảng cáo các sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo Bách Niên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ngọc Mỹ Nữ Plus không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.

san-pham-ngoc-my-nu-plus-2-1680150256.jpg
Sản phẩm Ngọc Mỹ Nữ Plus. Ảnh internet.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo vi phạm tại đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.