Bộ Y tế: Không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế

Vũ Hạnh

Bộ Y tế đang tích cực chuẩn bị các phương án cơ sở vật chất, trang thiết bị... không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là oxy y tế.

Tăng cường tối đa năng lực sản xuất và rà soát chuẩn bị các điều kiện cung ứng oxy y tế

Bộ Y tế ngày 20/7 vừa ban hành 2 công văn số 5820 gửi các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng oxy y tế và công văn số 5821 gửi các cơ sở y tế về việc tăng cường chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng công tác hậu cần, không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là Oxy y tế.

Theo đó, công văn gửi các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng oxy y tế có nêu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và đồng chí Bộ trưởng bộ Y tế về việc chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng chống dịch Covid-19 đang có chiều hướng lan rộng, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, bộ Y tế đang tích cực chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị,… để tăng cường chuẩn bị, đảm bảo công tác hậu cần, không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là oxy y tế.

Ngày 13/7/2021, bộ Y tế (vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) đã có văn bản số 5584/BYT-TB-CT gửi các đơn vị đề nghị phối hợp đảm bảo công tác sản xuất, cung ứng oxy y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế hoan nghênh sự tích cực đồng hành và phát huy tinh thần chung tay vì cộng đồng của các đơn vị trong việc tăng cường chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng công tác hậu cần, không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế, đặc biệt là oxy y tế.

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng bộ Y tế tại cuộc họp trực tuyến ngày 17/7/2021 với các đơn vị, bộ Y tế đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện ngay các nội dung sau:

Đề nghị các đơn vị sẵn sàng tăng cường tối đa năng lực sản xuất và rà soát chuẩn bị các điều kiện cung ứng Oxy y tế để đáp ứng yêu cầu, mức độ phòng chống dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đối với các đơn vị sản xuất đã và đang cung ứng cho bệnh viện/cơ sở y tế khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và các tỉnh đang có dịch, cần phối hợp chặt chẽ, kiểm tra lên phương án vận chuyển, lưu trữ và không để đứt gẫy nguồn cung ứng, tập trung ưu tiên tối đa cho công tác PCD COVID-19. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần báo ngay cho Sở Y tế, chính quyền địa phương để được giải quyết theo thẩm quyền.

Phối hợp với các đơn vị vận chuyển oxy y tế rà soát, sẵn sàng các phương tiện chuyên dụng (xe bồn chở oxy lỏng; xe chở chai/Cylinder oxy y tế khí…) để tăng cường phục vụ cung ứng cho các Bệnh viện, cơ sở y tế khi có yêu cầu.

Phối hợp với các bệnh viện/Khách hàng trên địa bàn để: Khảo sát, đánh giá năng lực tiếp nhận, sử dụng oxy y tế tại từng bệnh viện, cơ sở y tế; Phối hợp kiểm tra, bảo trì sửa chữa Hệ thống khí y tế tại Bệnh viên và Lên phương án cung ứng, dự trữ, sử dụng oxy y tế không để thiếu trong trường hợp, thời điểm dịch bùng phát.

Tăng cường đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, vận chuyển, cung ứng, sử dụng Oxy y tế nói chung và trong phòng chống dịch COVID-19 nói riêng.

Sự kiện - Bộ Y tế: Không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế

Tổ Thường trực đặc biệt của bộ Y tế thăm và kiểm tra sản xuất cung ứng nguồn oxy y tế tại Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Việt Nam (Khu công nghiệp Việt Nam Singapore I, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đảm bảo sẵn sàng các phương án, điều kiện đảm bảo cung ứng, tiếp nhận sử dụng oxy y tế

Công văn số 5821 gửi các cơ sở y tế có nêu, trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ” của Chính phủ và chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung ứng và tiếp nhận sử dụng, không để thiếu oxy, khí y tế phục vụ điều trị, phòng chống dịch bệnh COVID-19, bộ Y tế đề nghị:

Các bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 trong cả nước, đặc biệt các bệnh viện khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và các tỉnh đang có dịch bùng phát cần khẩn trương rà soát, đảm bảo sẵn sàng các phương án, điều kiện đảm bảo cung ứng, tiếp nhận sử dụng oxy y tế tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu chuyên môn phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở điều trị y tế (cơ sở y tế) trên địa bàn:

Củng cố hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 theo hướng dẫn tại Văn bản số 5741/BYT-KCB ngày 19/7/2021 của bộ Y tế.

Phân công đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị, sẵn sàng cung ứng và sử dụng oxy y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo không để thiếu oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 khi dịch bùng phát.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng chuẩn bị sẵn sàng các nguồn cung ứng và phương án sử dụng oxy, khí y tế phục vụ điều trị căn cứ theo yêu cầu, thời điểm tại đơn vị, trong đó cần lưu ý:

Hệ thống oxy lỏng, các đường cấp khí, van giảm áp, đầu giắc nối đến giường bệnh, mask, dây thở…

Tính toán phương án chuẩn bị cơ số chai oxy y tế để sẵn sàng phục vụ bệnh nhân COVID-19, khi có nhu cầu tăng cao nhất là đối với các đơn vị không có Hệ thống oxy, khí y tế trung tâm. Chủ động liên hệ với các nhà sản xuất, cung cấp oxy trong phạm vi khu vực (theo danh sách kèm theo) để lên phương án, cam kết đảm bảo nguồn cung ứng không để giản đoạn, thiếu oxy y tế.

Nghiên cứu bổ sung hoặc lắp đặt mới hệ thống nạp chai oxy để sẵn sàng phục vụ cho các cơ sở y tế, khu vực điều trị không có oxy lỏng, đường dẫn khí oxy y tế.

Tăng cường đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, vận chuyển, cung ứng, sử dụng oxy y tế nói chung và trong phòng chống dịch COVID-19nói riêng.

Đề nghị mỗi sở Y tế, bệnh viện trực thuộc Trung ương cử 1 nhân viên đầu mối có trách nhiệm phối hợp với bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin về công tác hậu cần, vật tư, thiết bị và oxy y tế, chủ động báo cáo về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời có hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, thông tin gửi về bộ Y tế trước ngày 25/7/2021 để tổng hợp.

Thanh Lam - Người Đưa Tin Pháp Luật