Bưu điện làm mất bưu phẩm thì phải bồi thường như thế nào?

Bạn Nga (Hà Nội) hỏi: Tôi có đến Bưu điện huyện gửi bưu phẩm trị giá 200.000 đồng cho khách hàng, nhưng 2 ngày sau tôi nghe Bưu điện báo là bưu phẩm đã bị thất lạc. Khi đến giải quyết, đại diện của Bưu điện chỉ thanh toán lại cho tôi số tiền bằng 04 lần cước gửi. Việc thanh toán như thế này có phù hợp hay không? Mong Quý Công ty Luật FDVN sớm phản hồi.

Trả lời:

Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính được quy định tại Điều 40 Luật Bưu chính 2010, cụ thể:

“1. Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.

3. Tiền bồi thường thiệt hại là đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

5. Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố và áp dụng, nhưng không được thấp hơn mức bồi thường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định”

Như vậy, việc Bưu điện làm thất lạc bưu phẩm của Anh/Chị gửi thì Bưu điện phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ khi Anh/Chị có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi hoặc có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ của bưu điện (Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật bưu chính).

Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật bưu chính đối với dịch vụ bưu chính trong nước như sau:

“a) Đối với dịch vụ bưu chính trong nước: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng;”

Theo quy định của Luật bưu chính hiện hành và các văn bản hướng dẫn thì không quy định về việc bồi thường giá trị hàng hóa khi bị thất lạc mà Anh/Chị đã gửi, theo đó Bưu điện chỉ phải bồi thường với mức không thấp hơn mức tối thiểu 04 lần cước của dịch vụ đã sử dụng. Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, quá thời hạn bồi thường thiệt hại này thì bên phải bồi thường thiệt hại còn phải trả tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật (Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật bưu chính).

Trường hợp, giá trị hàng hóa lớn hơn so với mức được nhận bồi thường thì Anh/Chị có thể gửi khiếu nại yêu cầu chi trả giá trị hàng hóa bị mất kèm theo chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa đến Bưu điện nơi Anh/Chị đã gửi bưu phẩm để được giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Tư vấn bởi Nguyễn Thị Sương - Công ty Luật FDVN

Ngọc Anh