Cần biết

Thăm khám hậu Covid-19 tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Nhiễm virus SARS-CoV-2 gây tổn thương rất nhiều đến các cơ quan trong cơ thể, chính vì vậy trong giai đoạn hậu Covid-19, việc theo dõi, tầm soát và sàng lọc phát hiện sớm các nguy cơ mà virus SARS-CoV-2 để lại trong cơ thể càng quan trọng và cần thiết.