CAP: Lãi ròng kỷ lục, dự kiến chi trả cổ tức tỉ lệ 100%

Ngọc Bảo
CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) dự kiến chi trả cổ tức 2022-2023 với tỉ lệ 100% trong bối cảnh kinh doanh khởi sắc, thu về mức lợi nhuận ròng kỷ lục.

“Đào sâu” kỷ lục năm tài chính 2021-2022

Theo báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2023, CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) ghi nhận doanh thu thuần 611,3 tỷ đồng, giảm 7% so với niên độ trước. Giá vốn hàng bán ở mức hơn 430 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp công ty thu về ở mức 181,3 tỷ đồng, “nhích” nhẹ hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nổi bật có doanh thu hoạt động tài chính tăng 5 tỷ đồng, đạt mức 181,3 tỷ đồng; chi phí tài chính được cắt giảm về mức 513,9 triệu đồng so với 1,3 tỷ đồng cùng kỳ. Ngoài ra, những khoản mục khác biến động không đáng kể.

Kết quả hoạt động kinh doanh của CAP cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2023.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, CAP báo lãi sau thuế 114,4 tỷ đồng. Đây là mức lãi ròng cao kỷ lục kể từ khi công ty được niêm yết trên sàn HNX năm 2008 đến nay, phá sâu kỷ lục lợi nhuận sau thuế hơn 106 tỷ đồng trong năm tài chính 2021-2022.

Với những số liệu trên, CAP đã vượt 5% kế hoạch chỉ tiêu doanh thu thuần và 63% chỉ tiêu lãi sau thuế so với kế hoạch cho năm tài chính 2022-2023.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CAP tăng từ hơn 233 tỷ đồng lên mức 292,1 tỷ đồng, bao gồm hơn 256 tỷ đồng tài sản ngắn hạn (chiếm 87% tổng tài sản), còn lại là tài sản dài hạn. Trong đó nổi bật là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 117,4 tỷ đồng, hàng tồn kho 31,4 tỷ đồng, tài sản cố định 32,5 tỷ đồng… Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống 80,9 tỷ đồng, trong khi đầu năm ghi nhận 153,5 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ 38,8 tỷ đồng đầu năm xuống còn 27,1 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 99% tổng nợ, tương ứng 27,1 tỷ đồng, còn lại là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu tăng từ 194,1 tỷ đồng lên mức hơn 265 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn doanh nghiệp hiện có là 292,1 tỷ đồng, tăng gần 60 tỷ đồng so với số đầu năm.

Dự kiến chi trả cổ tức với tỉ lệ 100%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/11/2023, ĐHĐCĐ CAP đã thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2022-2023. Theo đó, tổng tỉ lệ chi trả cổ tức lên đến 100%, bao gồm 50% được trả bằng tiền mặt (tương ứng 1 cp nhận 5.000 đồng) và 50% được trả bằng cổ phiếu (sở hữu 100 cp được nhận 50 cp mới).

Với hơn 10 triệu cp đang lưu hành, CAP dự kiến chi hơn 50 tỷ đồng và phát hành hơn 5 triệu cp để trả cổ tức. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế niên độ 2022-2023 trên BCTC tại ngày 30/09/2023 đã được kiểm toán của CAP.

Nếu thành công, vốn điều lệ của CAP dự kiến tăng từ hơn 100 tỷ đồng lên gần 151 tỷ đồng, tương ứng hơn 15 triệu cp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả trong năm 2024.

Từ khi được niêm yết trên HNX, CAP luôn duy trì trả cổ tức đều đặn hàng năm ở mức cao. Đây cũng là lần thứ 2 công ty trả cổ tức tỉ lệ 100% cho cổ đông (lần đầu vào năm tài chính 2021-2022).

Công ty cũng dự kiến phát hành gần 191 nghìn cp theo chương trình ESOP nhằm ghi nhận sự đóng góp của các bộ quản lý chủ chốt. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thức đợt phát hành. Thời gian thực hiện sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

CAP lên kế hoạch niên độ 2023-2024 khá khiêm tốn với doanh thu 560 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ; lãi ròng 70 tỷ đồng, giảm 39%. Trong năm tài chính 2023-2024, CAP dự kiến tỉ lệ cổ tức thấp nhất là 35%.

Được biết, CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (CAP) tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972. Công ty chủ yếu sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm giấy đế, vàng mã và tinh bột sắn mang nhãn hiệu Yfaco. Ngoài ra, CAP còn kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng.

Ngọc Bảo