Chung sống dẫn tới có con với người khác trong thời kỳ hôn nhân bị xử lý như thế nào?

Vừa qua, tôi tình cờ phát hiện vợ tôi có quan hệ ngoài luồng, lén lút chung sống và có con với một người đàn ông khác trong thời gian tôi công tác ở nước ngoài. Điều này khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Luật sư cho tôi hỏi, việc làm của vợ tôi có vi phạm pháp luật không và nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Người hỏi: Việt Anh, Hải Dương

Trả lời:

Cảm ơn Quý độc giả đã gửi câu hỏi đến Tòa soạn Phụ nữ & Pháp luật. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý độc giả, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Hành vi “ngoại tình” của vợ anh là hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình về chế độ một vợ, một chồng. Vợ anh thậm chí đã có con với người thứ ba dẫn đến sự tan vỡ của gia đình anh hiện tại. Theo quy định của pháp luật hiện tại, vợ anh có thể bị xử lý phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí là xử lý hình sự. Cụ thể như sau:

[1] Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 48 Nghị định 110/2013/ NĐ-CP xử phạt hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ”

Như vậy, vợ anh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng vì có hành vi “Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác”.

 [2] Quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự

Vợ của anh đã có con với người thứ ba là một hành vi rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, với hành vi này thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thỏa mãn Điều 182 Bộ luật Hình sự quy định về “ Tội vi phạm chễ độ một vợ, một chồng” cụ thể như sau:

“Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó”

Nếu thỏa mãn hành vi quy định tại Điều 182 Bộ luật hình sự thì vợ anh có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.