Có được đặt tên nước ngoài trong giấy khai sinh?

Anh Nam (Hải Phòng) hỏi: Vợ chồng tôi mới sinh con và có ý định đặt tên cho con bằng tiếng Anh, như vậy có được hay không? Mong Quý Công ty tư vấn giúp.
k-dk-kh-co-lam-ks-cho-con-dcko-2702144721-1614600090.png

Trả lời:

Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền có họ, tên như sau:

“1.Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

3. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một số ký tự mà không phải là chữ.

4. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình.

5. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.”

Chiếu theo quy định trên, do tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam nên bạn không thể khai sinh cho con bằng tiếng Anh.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Quý khách.

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh - Công ty Luật FDVN