Có được tham gia giao thông khi bị thu bằng lái xe tích hợp

Vũ Hạnh

Tôi vừa thi đậu bằng lái xe hạng B2. Trước đó, tôi có bằng lái hạng A1, bây giờ tôi có bắt buộc phải tích hợp hai bằng này thành một? Nếu tôi bị tịch thu bằng lái xe tích hợp khi vi phạm quy tắc đường bộ về nồng độ cồn khi lái ô tô thì sau đó tôi có được tham gia giao thông bằng xe máy không?

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN, sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, chúng tôi có những thông tin trao đổi sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, ngày 15/4/2017 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì:

“Điều 33. Sử dụng và quản lý giấy phép lái xe

2. Cá nhân nếu có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe, thì đăng ký vào đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe quy định tại Phụ lục 7ban hành kèm theo Thông tư này hoặc làm thủ tục đổi giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 38 của Thông tư này.”

Theo đó, việc tích hợp giấy phép lái xe là nhu cầu của cá nhân chứ không bị bắt buộc. Nếu Quý khách có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe, phải thực hiện các thủ tục nêu trên theo đúng quy định.

Trường hợp Quý khách vi phạm quy định khi tham gia giao thông mà bị tịch thu giấy phép lái xe tạm thời thì theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi bổ sung bởi Khoản 29 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định:

 “2. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

3. Biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập biên bản;

b) Thông tin về người lập biên bản, cá nhân, tổ chức vi phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

c) Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả vụ việc, hành vi vi phạm;

d) Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại;

đ) Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

e) Quyền và thời hạn giải trình”

Theo đó, khi lập biên bản xử phạt hành chính, sẽ ghi rõ thông tin về lỗi vi phạm, mức phạt, các biện pháp xử phạt bổ sung,… Vì vậy, sau khi bị tịch thu giấy phép lái xe tích hợp hạng A1 và B2, với lỗi liên quan đến giấy phép lái xe hạng B2, Quý khách vẫn có thể tham gia giao thông trong phạm vi cho phép sử dụng các phương tiện giao thông theo giấy phép lái xe hạng A1. Trường hợp phải xuất trình giấy tờ, Quý khách có thể thực hiện xuất trình biên bản về việc bị tịch thu giấy phép lái xe tích hợp này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Quý khách.

Theo Nguyễn Thị Thanh Thanh Trà –  Công ty Luật FDVN