Có thể đứng tên một mình mua đất bằng tiền của hai vợ chồng?

Admin

Tôi hiện sinh sống và công tác tại Đà Nẵng trong khi vợ con vẫn ở ngoài Bắc. Do một số bất tiện trong khâu thủ tục, tôi tính mua riêng một mảnh đất ở Đà Nẵng và tự đứng tên một mình hay không?

Người hỏi: Quang Long, Đà Nẵng

Trả lời:

Cảm ơn Quý độc giả đã gửi câu hỏi đến Tòa soạn Phụ nữ & Pháp luật. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý độc giả, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Điều 32 của luật Luật hôn nhân gia đình quy định vợ, chồng có quyền có tài sản riêng; vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Theo đó, luật pháp không cấm vợ hoặc chồng đứng tên một mình trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Tuy nhiên, cũng tại Điều 27 của Luật này có quy định: “Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng… Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng”. Căn cứ vào các quy định này thì trong thời kỳ hôn nhân mà một bên có tài sản riêng hoặc mua sắm, nhận chuyển nhượng tài sản từ tiền riêng và muốn đứng tên một mình trong giấy chứng nhận, thì người kia phải có văn bản thỏa thuận hoặc cam kết tài sản riêng. Văn bản này phải có công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Như vậy, đối với trường hợp bạn hỏi, về nguyên tắc pháp luật không bắt buộc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có cả hai vợ chồng. Tuy nhiên để phù hợp với chế định tài sản chung của vợ chồng, đặc biệt là những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu như quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (như đã dẫn ở quy định nêu trên) nên ngay từ giai đoạn công chứng, thì trên thực tế một số cơ quan công chứng ở một số địa phương (theo chúng tôi được biết trong đó có Đà Nẵng) đòi buộc bên nhận chuyển nhượng phải có ý kiến của cả hai vợ chồng nếu đang trong thời kỳ hôn nhân, hoặc xuất trình giấy chứng nhận độc thân nếu chưa có vợ hoặc chồng.

Trường hợp đang có vợ hoặc chồng mà chỉ có một người đứng tên thì phải có văn bản thoả thuận hoặc cam kết của người kia về việc quyền sử dụng đất dự định nhận chuyển nhượng được mua từ tiền riêng và là tài sản riêng của người còn lại.

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Phùng Trọng Nghĩ - Công ty Luật FDVN

 

Hải Sơn