Con không được nhận thừa kế có phải trả nợ thay cho cha mẹ đã mất không?

Vũ Hạnh

Bố mẹ tôi có 3 người con, vì xảy ra mâu thuẫn từ trước nên khi mất bố mẹ tôi không để lại thừa kế cho tôi mà để lại cho 2 người con còn lại. Vào năm 2010, bố mẹ tôi có vay khoản nợ 500 triệu của bà C. nhưng đến nay vẫn chưa trả nợ xong. Vậy cho tôi hỏi khi không nhận được thừa kế thì tôi có phải trả nợ thay bố mẹ đã mất hay không?.

con-cai-co-nghia-vu-tra-no-thay-cho-me-hay-khong-1632618154.jpg
 

Theo như Anh/Chị trình bày thì khoản nợ 500 triệu đồng là nghĩa vụ tài sản do cha mẹ Anh/Chị để lại. Giải quyết nghĩa vụ này tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Với quy định trên được hiểu, chỉ những người thừa kế được hưởng di sản thừa kế mới có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Trong trường hợp này, Anh/Chị không được hưởng di sản do cha mẹ để lại theo di chúc, do vậy theo pháp luật, Anh/Chị không có nghĩa vụ trả nợ thay cho cha mẹ.

Theo Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN