Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây bị xử phạt

CTCP Thương mại Hà Tây (Tp.Hà Nội) và CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (tỉnh Đòng Tháp) vừa bị xử phạt hành chính do không công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, CTCP XNK Sa Giang (mã DN: SGC) bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng, do vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP và CTCP Thương mại Hà Tây (mã DN: HTT) bị xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, CTCP XNK Sa Giang bị xử phạt hành chính do không thực hiện công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu sau khi UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 24/8/2020.

Về phía CTCP Thương mại Hà Tây, đơn vị này đã không công bố, công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống thông tin của UBCKNN các văn bản Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo thường niên, Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế, Báo cáo tình hình quản trị công ty, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên,... trong các năm từ 2019 đến 2021.

Ngoài ra, công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn: Báo cáo tài chính Quý II, III, IV năm 2020, Báo cáo tài chính Quý I năm 2021.

Trước đó, CTCP Thương mại Hà Tây đã bị UBCKNN phạt tiền 100 triệu đồng (tháng 6/2020) và 85 triệu đồng(2021) vì hành vi vi phạm tương tự.

Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP và Điều 42 Nghị định156/2020/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán.

Mai Đăng Đức