DMN kinh doanh sụt giảm trong quý III/2023, sắp chào bán 5 triệu cổ phiếu

Đứng trước quý III/2023 kinh doanh không mấy khả quan, quỹ nợ “phình to”, HĐQT CTCP Domenal (UPCoM: DMN) đã thông qua Nghị quyết triển khai chào bán thêm 5 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp.

Doanh thu giảm 25%, lợi nhuận chỉ bằng 1/3 cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, DMN ghi nhận doanh thu thuần 137,6 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm từ hơn 178 tỷ đồng xuống còn 129,3 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ ở mức 8,2 tỷ đồng.

So với quý III/2022, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi lên 595,2 triệu đồng; chi phí tài chính tăng từ 2,4 tỷ đồng lên 3,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 4,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 587,8 triệu đồng. Điều này làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ đạt 1,2 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý III/2023 của DMN.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, DMN báo lãi sau thuế 1,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 3,8 tỷ đồng.

Lũy kế tới cuối tháng 9/2023, DMN ghi nhận doanh thu thuần 446,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10,4 tỷ đồng. Những con số này còn cách khá xa so với kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi công ty đặt ra mục tiêu doanh thu 700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, khối tài sản của DMN tăng lên 588,4 tỷ đồng so với con số 446,9 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó bao gồm tài sản ngắn hạn 388,9 tỷ đồng (chiếm 87% tổng tài sản) và tài sản dài hạn 199,5 tỷ đồng. Nổi bật có các khoản phải thu ngắn hạn 348,5 tỷ đồng, tài sản cố định 91,1 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 78 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ của doanh nghiệp tăng vọt từ 301,4 tỷ đồng lên hơn 435 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 63% (tương ứng 274 tỷ đồng), nợ dài hạn chiếm 37% (161 tỷ đồng). Đáng chú ý có gần 180 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn tại BIDV - chi nhánh Bà Chiểu nhằm bổ sung vốn lưu động, không ghi nhận sự thay đổi.

Với vốn chủ sở hữu ở mức 153,3 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) của DMN đã là 2,8 lần.

Sắp chào bán 5 triệu cổ phiếu ra công chúng

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT DMN đã thông qua Nghị quyết triển khai chào bán thêm 5 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến trong quý III/2023 đến quý I/2024.

Với tỷ lệ thực hiện 40% trên tổng số 12,5 triệu cp đang lưu hành, cổ đông của DMN sở hữu 1 cp thì được 1 quyền mua, 100 quyền mua thì được mua 40 cp mới. Tại giá 10.000 đồng/cp, dự kiến công ty sẽ thu về 50 tỷ đồng sau đợt chào bán.

DMN cho biết, toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Chiểu vào quý I/2024.

Các cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Bên cạnh đó, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc do nhà đầu tư mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Trong khi đó, cổ phiếu do HĐQT phân phối lại (vì không được cổ đông đăng ký và nộp tiền mua) thì bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Được biết, CTCP Domenal thành lập năm 2008 với mã số thuế 5103000099, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Trụ sở công ty đặt tại 30 Lê Anh Xuân, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch HĐQT công ty là ông Võ Đình Ân, hiện đang nắm giữ gần 9 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 71,97%.

Từ ngày 22/11/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận đưa 12,5 triệu cp DMN lên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.400 đồng/cp.

Ngọc Bảo