CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) lãi kỷ lục trong năm 2023

Mới đây, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) đã công bố báo cáo tài chính năm 2023 với lãi ròng ở mức kỷ lục 2,1 nghìn tỷ đồng.

Doanh thu, lợi nhuận đều xác lập kỷ lục mới

Theo báo cáo tài chính năm 2023, QNS ghi nhận doanh thu thuần hơn 10 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu cao nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2007.

So với năm 2022, doanh thu tài chính của công ty tăng từ hơn 191 tỷ đồng lên 340,6 tỷ đồng, chủ yếu do thu lãi tiền gửi và cho vay 310,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 40% lên mức 138,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 7% về 805,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp 2 lần lên 391,3 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của QNS ghi nhận 2,3 nghìn tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 1,4 nghìn tỷ đồng.

Trừ đi thuế và các chi phí khác, QNS báo lãi sau thuế 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ. Cả 2 chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều xác lập kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

1-1709198070.png
Kết quả kinh doanh của QNS trong 4 năm gần đây.

So với kế hoạch đề ra trong năm 2023, QNS vượt 19% mục tiêu doanh thu (8,4 nghìn tỷ đồng) và “bỏ xa” tới 117% mục tiêu lợi nhuận (hơn 1 nghìn tỷ đồng).

Hơn 6 nghìn tỷ đồng gửi tại ngân hàng

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của QNS đã tăng gần 1,8 nghìn tỷ đồng so với số đầu năm, đạt mức hơn 12 nghìn tỷ đồng, bao gồm hơn 8 nghìn tỷ đồng tài sản ngắn hạn (chiếm 66%), còn lại là tài sản dài hạn.

Nổi bật trong đây có khoản tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 4,2 nghìn tỷ đồng lên 6,1 nghìn tỷ đồng. Chính khoản tiền này đã đem về cho công ty 310,6 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2023.

Ngoài ra, hàng tồn kho cũng tăng nhẹ 2% lên mức 958,3 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm và dự phòng giảm giá gần 3 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ của QNS ở mức hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 670 tỷ đồng so với số đầu năm, phần lớn là nợ ngắn hạn 3,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 94%), còn lại là nợ dài hạn.

Trong đó có khoản nợ vay tài chính ngắn hạn ghi nhận 2,4 nghìn tỷ đồng, toàn bộ là vay từ ngân hàng thương mại như tại BIDV Quảng Ngãi 1,1 nghìn tỷ đồng, Vietinbank Quảng Ngãi 572,4 tỷ đồng…

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với số đầu năm. Như vậy, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ở mức hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Được biết, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) tiền thân là công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ XX. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế biến đường, mật, thực phẩm, đồ uống… và hoạt động xuất nhập khẩu.