Đề xuất chỉnh sửa lỗi trong 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát và đưa ra nhiều lỗi cần phải chỉnh sửa trong cả 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mà đơn vị này tổ chức biên soạn.

Ngoài sách tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều của Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TPHCM có lỗi, thì các bộ sách do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn (Cùng học để phát triển năng lực, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục).... cũng có “sạn”, như vấn đề bản quyền, một số ngữ liệu, từ ngữ bị cho là chưa phù hợp với học sinh lớp 1.

Về vấn đề này, Bộ trưởng bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã có chỉ đạo, yêu cầu các nhà xuất bản tổng rà soát các bộ SGK trên tinh thần cầu thị tiếp thu ý kiến góp ý của dư luận, giáo viên, đề xuất phương án chỉnh sửa phù hợp.

Ngày 11/12, thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị này đã gửi bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả rà soát bốn bộ sách giáo khoa lớp 1 mới, gồm: "Kết nối tri thức với cuộc sống", "Chân trời sáng tạo", "Cùng học để phát triển năng lực", "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục".

Kết quả rà soát cho thấy cả bốn bộ sách đều có một số nội dung, ngữ liệu cần điều chỉnh để phù hợp hơn. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trình Hội đồng thẩm định sách giáo khoa, bộ Giáo dục và Đào tạo các đề xuất chỉnh sửa.

Sau khi phương án chỉnh sửa được Hội đồng thẩm định sách giáo khoa xem xét, trình bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện chỉnh sửa.

Bài đọc trang 129 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" có chi tiết chưa phù hợp. NXB Giáo dục Việt Nam đã đề xuất sửa câu “Sách đâu ếch học bài?” thành Sách đâu em học bài?".

Điều đáng nói, với hàng loạt các lỗi phải chỉnh sửa ở cả bốn bộ sách giáo khoa lớp 1, nhưng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không biên soạn tài liệu chỉnh sửa ngay như cách đơn vị biên soạn bộ "Cánh Diều" đang làm, mà đề xuất sẽ chỉnh sửa khi tái bản các bộ sách để phục vụ cho năm học 2021-2022.

Điều này cũng đồng nghĩa, hàng triệu học sinh lớp 1 năm nay và giáo viên có thể vẫn phải dạy và học bằng sách giáo khoa đang có nhiều lỗi. Ngoài ra, việc cả 5 bộ sách giáo khoa đều có lỗi, nhưng chỉ một bộ sách thực hiện chỉnh sửa ngày và bổ sung thêm tài liệu điều chỉnh, sẽ tạo nên sự không công bằng với giáo viên và học sinh khi sử dụng các bộ sách giáo khoa khác nhau để dạy và học.

Ngoài ra, trước đó, khi được hỏi ý kiến, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản cần công khai phương án chỉnh sửa của những bộ sách giáo khoa có lỗi, để giáo viên, phụ huynh góp ý, vì mục tiêu học sinh được học những bộ sách có chất lượng tốt nhất.

Hiện mới có đơn vị biên soạn bộ sách "Cánh Diều" công khai phương án chỉnh sửa để lấy ý kiến rộng rãi.

Sau thời gian lấy ý kiến, các tác giả và đơn bị biên soạn cũng đã tiếp thu nhiều góp ý của giáo viên, phụ huynh, các chuyên gia để điều chỉnh, thay thế các chi tiết, ngữ liệu chưa phù hợp. Dự kiến tài liệu điều chỉnh, bổ sung này sẽ được phát hành và phát miễn phí cho học sinh, giáo viên để phục vụ cho việc dạy và học từ học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Ngoài ra, các bài học, chi tiết được cho là chưa phù hợp sẽ được chỉnh sửa trong lần tái bản sách giáo khoa phục vụ cho các năm học tiếp theo.

Với việc cuốn tiếng Việt trong cả 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 đều phải chỉnh sửa lỗi, điều này cũng đồng nghĩa hàng triệu cuốn sách giáo khoa lớp 1 năm nay sẽ không thể tái sử dụng cho các năm học sau.