Đề xuất tăng mức thưởng gấp 20 lần hiện tại cho học sinh giành giải quốc tế

Admin

Theo đề xuất của sở GD&ĐT TP.HCM, mức thưởng đối với học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế sẽ tăng gấp 20 lần so với hiện tại.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa dự thảo về chế độ khen thưởng học sinh, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo sở GD&ĐT TP.HCM sau 16 năm thực hiện Quyết định số 162/2004 của UBND TP, việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước và mức thưởng hiện nay rất thấp.

Cụ thể, học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế năm 2004 được thưởng 10.000.000 đồng nghĩa là mức thưởng tăng gấp 47 lần so với mức lương cơ sở thời điểm đó (210.000 đồng). Hiện nay, mức thưởng chỉ còn tăng 7 lần so với mức lương cơ sở (1.390.000 đồng); mức thưởng thấp nhất cho học sinh đạt giải Nhất cấp TP là 500.000 đồng, gấp gần 2.3 lần mức lương cơ sở năm 2004, hiện nay chỉ còn tương đương 0,35 lần so với mức lương cơ sở hiện hành...

Dự thảo đã điều chỉnh tăng mức tiền thưởng cho học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế được thưởng theo mức tăng lên từ 10 đến 20 lần so với mức thưởng quy định tại Quyết định số 162.

Cụ thể:

Mức thưởng dành cho giáo viên đoạt giải trong kỳ thi quốc gia cũng được đề xuất điều chỉnh. Trong đó, giáo viên giành giải nhất được thưởng 20 triệu đồng. Với các đội, nhóm giáo viên (từ 2 thành viên trở lên), mức tiền được thưởng gấp đôi so với cá nhân.

Những giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải sẽ nhận mức 70% tiền thưởng của thí sinh. Tập thể giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được thưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức tiền thưởng của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

Ngoài ra, sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất khen thưởng cho các học sinh đoạt giải Thể dục - Thể thao cấp quốc gia với mức thưởng từ 2 đến 7,5 triệu đồng. Với các đội, nhóm học sinh (từ 2 thành viên trở lên), mức tiền thưởng tăng gấp đôi so với cá nhân.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, việc đề xuất điều chỉnh khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên học sinh và giáo viên nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Dự kiến sau khi điều chỉnh mức thưởng mới, kinh phí khen thưởng học sinh, học viên, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh đoạt giải là hơn 27 tỷ đồng.

Bảo Đăng (T/h)