Học sinh Hà Nội được hỗ trợ học phí, mức cao nhất 108.500 đồng/tháng

Vũ Hạnh

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội vừa ký Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn Thành phố năm học 2021-2022, cơ chế hỗ trợ được áp dụng với các đối tượng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông (không gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do HĐND thành phố quy định.

khai-giang-1633764104.jpg
Học sinh Hà Nội được hỗ trợ học phí, mức cao nhất 108.500 đồng/tháng. Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với cấp học nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT; học sinh học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị, nông thôn và xã miền núi, mức hỗ trợ cao nhất 108.500 đồng/tháng học trực tiếp và thấp nhất 9.000 đồng/tháng học online.

Đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS trên địa bàn thành thị, nông thôn và xã miền núi, mức hỗ trợ cao nhất là 77.500 đồng/tháng học trực tiếp và thấp nhất 7.100 đồng/tháng học online

Đối với đối tượng đã được hưởng chế độ giảm 70% hoc phí, cấp học nhà trẻ, mẫu giáo, THPT, GDTX cấp THCS trên địa bàn thành thị, nông thông và xã miền núi, mức hỗ trợ cao nhất là 32.600 đồng/tháng học trực tiếp và thấp nhất là 2.700 đồng/tháng học online.

Đối với cấp học trẻ em mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS, GDTX cấp THCS trên địa bàn thành thị, nông thôn và xã miền núi, mức hỗ trợ cao nhất là 23.300 đồng/tháng học trực tiếp và thấp nhất là 2.200 đồng học online.

Đối với đối tượng được giảm 50% học phí ở địa bàn thành thị, nông thôn và xã miền núi, mức hỗ trợ tối đa là 54.300 đồng/tháng học trực tiếp và 4.500 đồng/tháng học online.

Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 09 tháng/năm học 2021-2022.

Lưu ý, trường hợp đã được hưởng chế độ không phải đóng học phí, miễn học phí sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Hà Nội cũng ban hành nghị quyết  quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021-2022. Cụ thể, trường mầm non là 5.100.000 đồng, Tiểu học là 5.500.000 đồng, THCS là 5.300.000 đồng và THPT là 5.700.000 đồng.

Hải Đăng (T/h)