Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về an toàn lao động trong công tác thí nghiệm định kỳ và CBM 6 tháng đầu năm 2023

Vừa qua, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NSPC) đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về an toàn lao động trong công tác thí nghiệm định kỳ và CBM trong 6 tháng đầu năm 2023.

Về dự hội nghị có ông Trần Tiến Ngọc – cựu chuyên gia, Chuyên viên chính Ban an toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC); Ban giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, trưởng các phòng chức năng cùng các CBATCT và lãnh đạo phụ trách KTAT của các đơn vị trực thuộc.