Info: Các ổ dịch Covid-19 “nóng” tại Hà Nội

Admin
Khoảng 2 tuần gần đây (từ ngày 4/11 tới 20/11), Tp.Hà Nội phát hiện trung bình gần 170 bệnh nhân Covid-19 mới mỗi ngày, thành phố đang có hơn 10 chùm ca bệnh.
Infocus - Info: Các ổ dịch Covid-19 “nóng” tại Hà Nội