KLF bị phạt hàng trăm triệu vì "ỉm" giao dịch với loạt công ty FLC

Trong năm 2021, Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS có giao dịch với loạt doanh nghiệp FLC nhưng lại nêu trong báo cáo năm rằng “không có phát sinh giao dịch”.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX: KLF).

Nguyên do bởi công ty đã có hành vi không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và 2023; Báo cáo thường niên 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023.

Đồng thời, KLF còn có hành vi vi phạm khi đã công bố thông tin sai lệch khi trong năm 2021. Cụ thể, công ty có phát sinh giao dịch với các bên liên quan là Công ty TNHH Hải Châu, CTCP Nông dược HAI, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tuy nhiên, tại mục VII.2 – giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, công ty lại nêu rằng “không có phát sinh giao dịch”.

Theo đó với hai lỗi trên, UBCKNN quyết định xử phạt hành chính đối với KLF tổng số tiền là 242,5 triệu đồng, bao gồm 92,5 triệu đồng lỗi không công bố thông tin và 150 triệu đồng lỗi công bố thông tin sai lệch.

Hồ sơ doanh nghiệp - KLF bị phạt hàng trăm triệu vì 'ỉm' giao dịch với loạt công ty FLC

KLF bị phạt hàng trăm triệu vì "ỉm" giao dịch với loạt công ty FLC.

KLF là doanh nghiệp có cổ phiếu cuối cùng trong 7 mã của hệ sinh thái FLC gồm FLC, AMD, KLF, ART, HAI, ROS và GAB bị đình chỉ giao dịch. Nguyên do bởi tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 6 tháng so với quy định.

Với việc KLF bị đình chỉ giao dịch, hệ sinh thái FLC đã không còn cổ phiếu nào được giao dịch trên sàn chứng khoán.

PV