Làm thế nào để tách hộ khẩu sau ly hôn khi vợ/chồng cũ không đồng ý?

Vũ Hạnh

Trước đây, pháp luật nước ta quy định việc tách hộ khẩu cần phải có sự đồng ý của chủ hộ bằng văn bản, bao gồm cả trường hợp muốn tách hộ khẩu sau khi ly hôn. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2021, khi luật Cư trú 2020 bắt đầu có hiệu lực, việc tách hộ khẩu sau ly hôn sẽ không cần vợ/chồng cũ đồng ý.

Tách hộ khẩu sau ly hôn không cần vợ/chồng cũ đồng ý

Theo đó, khoản 1, Điều 25, luật Cư trú 2020 quy định thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

- Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc các địa điểm bị cấm đăng ký thường trú mới theo quy định tại Điều 23, luật Cư trú 2020.

Trước đây, theo điểm b, khoản 1, Điều 27, luật Cư trú 2006 quy định: Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3, Điều 25 và khoản 2, Điều 26, luật Cư trú 2006 mà muốn tách hộ khẩu phải được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

lam the nao de tach ho khau sau ly hon khi vo chong cu khong dong y 1

Hình minh họa.

Như vậy, điều kiện để được tách hộ khẩu trong trường hợp sau ly hôn tại luật Cư trú 2020 đã có sự cắt giảm so với trước đây. Việc tách hộ khẩu sau khi ly hôn mà không cần sự đồng ý của chủ hộ.

Trường hợp, chồng/vợ cũ của không đồng ý tách khẩu, gây khó dễ thì đối phương có thể làm đơn đề nghị đến cơ quan công an cấp quận, huyện nơi cư trú của chồng/vợ cũ ể trình bày về vấn đề trên và đề nghị cơ quan có thẩm quyền can thiệp.

Quy trình tách hộ khẩu

Người đăng ký tách hộ chuẩn bị hồ sơ tách hộ bao gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Khi đầy đủ giấy tờ, người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ tách hộ theo quy định đến cơ quan đăng ký cư trú.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo Người Đưa Tin