Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón khách tới thăm viếng từ 30/10

Từ ngày 30/10, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị - xã hội.

Báo Lao động thông tin, theo thông báo của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công văn số 3328/VPCP-KGVX ngày 26.10.2021 của Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý sẽ tiếp tục tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

lang-chu-tich-ho-chi-minh-17444653-1635425011.jpeg
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón người tới thăm viếng từ 30/10. Ảnh: VTC News

Cụ thể, từ ngày 30/10, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chính Minh tiếp tục tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đoàn thể chính trị - xã hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực.

Theo báo Nhân dân, quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm và tham quan khu vực, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khởi công ngày 2/9/1973, tại vị trí của lễ đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình, nơi Hồ Chí Minh từng chủ trì các cuộc mít tinh. Lăng được khánh thành vào ngày 29/8/1975.