Lào Cai: Đấu giá 16 thửa đất tại huyện Bảo Thắng

Lê Đức Bình
16 thửa đất với tổng diện tích 2.400m2 tại huyện Bảo Thắng sẽ được đấu giá quyền sử dụng vào ngày 5/8/2021 tới.

Cơ quan có tài sản đấu giá quyền sử dụng đất là trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng. Tổ chức đấu giá là công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình, có địa chỉ tại SN 048, đường Tuy Hòa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tài sản đấu giá là 16 thửa đất tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tổng diện tích 16 lô đất là 2400m2, giá khởi điểm là 3.000.000 đồng/m2, số tiền đặt trước là 90.000.000 đồng/lô.

lao-cai-1626492325.PNG

Biểu tổng hợp 16 thửa đất đấu giá trên địa bàn xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng.

Thời gian bắt đầu đăng ký đấu giá là: 07h00 ngày 16/7/2021.

Thời gian kết thúc đăng ký đấu giá là:17h00 ngày 2/8/2021.

Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tại trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng (tầng 3, nhà một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng); Điều kiện đấu giá được áp dụng theo quy định tại Điều 38, luật Đấu giá tài sản năm 2016. Cách thức được thông báo là toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá gửi qua đường bưu điện trong giờ hành chính.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá là 9h00 ngày 5/8/2021 tại hội trường tầng 5, nhà 1 cửa liên thông, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đại Nam - Lê Đoàn