Lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ thay đổi từ năm 2021

Admin
Từ 01/1/2021, quyền quyết định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc lựa chọn thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động hiện tại vẫn do người sử dụng lao động quyết định, theo Nghị định 45/2013/NĐ-CP, lựa chọn nghỉ vào 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm Âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm Âm lịch.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ luật lao động 2019 (thay thế cho Bộ luật lao động 2012) hiện hành, trong đó có nhiều thay đổi về thời gian nghỉ lễ, Tết mà người lao động cần chú ý. Bộ Luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, căn cứ vào Khoản 3 Điều 112 Bộ luật lao động 2019 về Nghỉ lễ, tết quy định:

"Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này".

Như vậy, từ 2021, người sử dụng lao động không còn quyền quyết định thời gian cụ thể nghỉ Tết Âm lịch mà thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Lịch nghỉ Tết Âm lịch từ năm 2021 thống nhất trên cả nước và do Thủ tướng quyết định.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm được quy định trong Bộ Luật Lao động 2019 là 05 ngày, trong thời gian này người lao động được nghỉ làm và hương nguyên lương.

Cũng theo Bộ luật lao động 2019, từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày dịp lễ Quốc khánh thay vì 1 ngày như hiện nay. Tùy vào tình hình thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định nghỉ lễ 2 ngày 2/9 và 3/9; hoặc 2/9 và 1/9.