Lịch sử cấp THPT thành môn học "bắt buộc" với thời lượng 52 tiết/năm học

Nguyễn Thị Hà Giang
Môn lịch sử nằm trong nhóm môn học lựa chọn ở bậc THPT sẽ có 52 tiết mỗi năm học của chương trình lớp 10, 11, 12, được dạy đại trà cho tất cả học sinh.

lich su cap thpt thanh mon hoc bat buoc voi thoi luong 52 tiet nam hoc

Ảnh minh họa

Ngày 11/7, bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành hướng dẫn dạy và học môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.

Theo đó, môn lịch sử nằm trong nhóm môn học lựa chọn ở bậc THPT sẽ có 52 tiết mỗi năm học của chương trình lớp 10, 11, 12, được dạy đại trà cho tất cả học sinh. Riêng học sinh lựa chọn môn lịch sử trong nhóm môn học lựa chọn để học chuyên sâu theo định hướng nghề nghiệp sẽ phải học nhiều hơn những học sinh khác.

Với kế hoạch này, bộ Giáo dục và đào tạo sẽ phải ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2018 theo trình tự rút gọn. Đồng thời tiến hành xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định chương trình lịch sử cấp THPT phần bắt buộc, tổ chức hội thảo xin ý kiến các tổ chức, nhà khoa học, giáo viên về chương trình này, tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo. Thời gian hoàn thành các công việc này là trước ngày 25/8.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2022, Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá XV về lĩnh vực giáo dục đào tạo yêu cầu, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình này; đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử.

Nghiên cứu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp THPT, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh; kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa.

Cự Giải (T/h)