Long Hậu sẽ làm gì để cổ phiếu LHG sớm thoát diện kiểm soát?

Lộ trình khắc phục được Long Hậu đưa ra là thực hiện các thủ tục thay đổi đơn vị kiểm toán và công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên trong tháng 12 sắp tới.

Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG) vừa công bố thông tin giải trình theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Theo đó, Công ty Cổ phần Long Hậu đã nguyên nhân chậm công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2022 dẫn đến việc cổ phiếu LHG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/9 là thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Chính vì vậy, lộ trình khắc phục được đưa ra là LHG sẽ thực hiện các thủ tục trình phê duyệt, thay đổi đơn vị kiểm toán và công bố BCTC soát xét bán niên vào tháng 12/2022.  

Ngoài ra, vào ngày 28/9/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu đã ban hành Nghị quyết về thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 với thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 16/11 tới đây.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/10, cổ phiếu LHG có giá 22.600 đồng/cổ phiếu, giảm 3,62% so với số tham chiếu.

Hồ sơ doanh nghiệp - Long Hậu sẽ làm gì để cổ phiếu LHG sớm thoát diện kiểm soát?                                       Diễn biến thị giá cổ phiếu LHG. (Nguồn: TradingView).

Về tình hình kinh doanh của công ty, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, công ty thu về 347,7 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp trong kỳ của doanh nghiệp sụt giảm mạnh hơn 67% xuống mức 118 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Long Hậu báo lãi 89,5 tỷ đồng, giảm hơn 64% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu thu về 781 tỷ đồng doanh thu và gần 111 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc nửa đầu năm, LHG đã hoàn thành 44,43% kế hoạch doanh thu và 80,63% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, trao đổi về tình hình các dự án, lãnh đạo công ty cho biết  những thay đổi liên tục về chính sách pháp luật trong thời gian qua, các biến động về giá đất trên thị trường đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai dự án và làm chậm trễ các phần việc thực hiện theo kế hoạch. 

Hiện nay, công ty đang thực hiện giai đoạn 1 của dự án KCN Long Hậu 3. Các dự án KCN Long Hậu mở rộng (Giai đoạn 2) 90ha; dự án An Định – Vĩnh Long; Dự án KDC – TĐC Long Hậu (19ha); Dự án KDC – TĐC Long Hậu mở rộng (10ha); Dự án Nhà xưởng tại KCN Cao Đà Nẵng,... đang được tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch của  chiến lược 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.