Lương thưởng của dàn lãnh đạo ngân hàng năm 2020 "khủng" cỡ nào?

Vũ Hạnh
Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều ngân hàng vẫn duy trì hoạt động ổn định, có những ngân hàng lợi nhuận vượt năm 2019. Bởi vậy, mức thù lao của ban lãnh đạo một số ngân hàng còn tăng cao hơn năm trước đó.
luong-thuong-lanh-dao-ngan-hang-khung-co-nao-dspl-1615533263.png

Nhiều ngân hàng vẫn dành chế độ đãi ngộ khá tốt cho ban lãnh đạo dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh. Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính năm 2020 của các ngân hàng đã công bố, không ít ngân hàng vẫn dành chế độ đãi ngộ khá tốt cho ban lãnh đạo dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh.

Tại Techcombank, nhà băng này chia sẻ mức thù lao cố định cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 theo dự kiến sẽ nâng từ mức 32 tỷ đồng trong năm 2019 lên mức 34 tỷ đồng, tương ứng tăng 6%.

Với 11 thành viên HĐQT, BKS, mức lương thưởng bình quân của mỗi thành viên HĐQT, BKS của Techcombank dự kiến nhận về trong năm 2020 ở mức 3 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội- SHB, theo dự kiến ngân hàng sẽ trình Đại hội phương án trích ngân sách thù lao cho HĐQT và BKS ở mức 1,5% lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch.

Với kế hoạch lợi nhuận năm 2020 ở mức 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019, ước tính SHB dự kiến chi khoảng 49 tỷ đồng.

Như vậy, 12 thành viên trong HĐQT và BKS, bình quân mỗi lãnh đạo SHB sẽ nhận về 4 tỷ đồng/năm. Trong năm 2019, SHB đã chi thù lao cho HĐQT và BKS ở mức 27,5 tỷ đồng, theo đó con số thù lao dự kiến trong năm 2020 của dàn lãnh đạo Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội tăng đến 78%.

Năm 2020, ABBank đề nghị thù lao của HĐQT và BKS tăng 10% so với năm 2019, ở mức 24,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, nếu lợi nhuận vượt mục tiêu thì quỹ thưởng dành cho thành viên HĐQT và BKS là 1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Với mức thưởng này, tổng cộng quỹ thù lao và thưởng năm 2019 của HĐQT, BKS tại ABBank cũng lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Nổi tiếng là ngân hàng chịu chi cho các sếp lớn, tuy nhiên, quỹ lương và phụ cấp của các sếp nhà VPBank trong năm 2020 giảm 22% so với năm trước.

Cụ thể, VPBank năm qua chi hơn 94 tỷ đồng để trả tiền lương và phụ cấp cho 21 thành viên HĐQT, BKS và Ban tổng giám đốc.

Mỗi lãnh đạo cấp cao tại VPBank năm 2020 có mức thu nhập bao gồm tiền lương và phụ cấp lên tới gần 4,3 tỷ đồng, tương đương hơn 358 triệu/tháng. Trong khi con số bình quân thực lĩnh năm trước là 458 triệu/tháng.

Năm 2020, Sacombank đã chi 37 tỷ đồng tiền thù lao cho 11 thành viên trong HĐQT và BKS, giảm 11% so với năm ngoài. Như vậy, mỗi thành viên trong HĐQT và BKS của nhà băng này được trả mức thù lao bình quân là hơn 3,4 tỷ đồng, tương đương gần 284 triệu/tháng.

Trong khi đó, các thành viên trong Ban tổng giám đốc (1 tổng giám đốc và 14 phó tổng) nhận thù lao là 75 tỷ đồng, bình quân 5 tỷ đồng/năm cho mỗi thành viên trong ban điều hành, tương đương gần 417 triệu/tháng.

Bạch Hiền (t/h)

Theo Đời sống & Pháp luật