Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí trong năm học 2023 - 2024

Áp dụng các quy định của Nghị định 81 của Chính phủ về quản lý học phí, trong năm học 2023 - 2024, nhiều trường công bố mức học phí dự kiến tăng cao.

Giáo dục và Thời đại đưa tin, theo thông báo của Trường ĐH Kinh tế quốc dân, học phí đại học chính quy chương trình chuẩn năm học 2023 – 2024 dao động từ 16.000.000 - 22.000.000 đồng/năm học.

Lộ trình tăng học phí cho từng năm của trường này tối đa 10% và thực hiện theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Theo thông báo của Trường ĐH Giao thông vận tải, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm như sau: Thực hiện theo Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ cho phép năm 2022 - 2023 học phí đối với các trường ĐH tăng khoảng 23% so với năm 2021 - 2022. Mỗi năm tiếp theo, dự kiến học phí sẽ tăng 10% theo quy định của Nghị định 81/NĐ-CP.

Khi nhà trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ chi thường xuyên, học phí sẽ thu theo đề án nhưng hệ đại trà không tăng quá 1,5 lần, hệ chất lượng cao không tăng quá 2 lần mức quy định học phí theo nghị định 81/NĐ-CP đối với các trường chưa tự chủ.

Theo đề án tuyển sinh năm học 2023 - 2024 của Trường ĐH Thương mại, học phí chương trình đào tạo chuẩn từ 2.300.000 - 2.500.000 triệu đồng/tháng.

Mức học phí này tùy theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo. Học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tích hợp từ 3.525.000 - 4.000.000 đồng/tháng theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo. Học phí các chương trình định hướng nghề nghiệp 2.500.000 đồng/tháng.

Đề án tuyển sinh cũng nêu rõ, mức thu học phí từng năm tăng tối đa 12,5% so với năm trước liền kề theo Nghị định 81/NĐ-CP.

nhieu truong dai hoc du kien tang hoc phi trong nam hoc 2023 20241

Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh và dự kiến lộ trình tăng học phí - Nguồn: Tri thức trực tuyến.

Trong đề án tuyển sinh đại học năm 2023, Trường ĐH Điện lực dự kiến thu mức học phí 1.570.000 đồng/tháng đối với khối Kinh tế và 1.750.000 đồng/tháng đối với khối Kỹ thuật.

So với năm học 2022 - 2023, mức học phí của trường đã tăng 140.000 đồng/tháng đối với khối Kinh tế và tăng 155.000 đồng/tháng đối với khối Kỹ thuật.

Dự kiến đến năm học 2024 - 2025, nếu có thay đổi, mức học phí sẽ không tăng quá 10% so với năm trước theo quy định của Nghị định 81/NĐ-CP.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng dự kiến lộ trình tăng học phí cho từng năm học theo hướng dẫn của Chính phủ và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong năm học 2023 - 2024, học phí các ngành hệ đại trà dự kiến là 506.900 đồng/tín chỉ (đối với chương trình toàn khóa 143 tín chỉ). Học phí dự kiến của hệ chất lượng cao là 1.470.010 đồng/tín chỉ, chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

So với năm 2022, học phí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng đáng kể. Cụ thể, với các ngành hệ đại trà, học phí là 440.559 đồng/tín chỉ. Trong khi đó, học phí hệ chất lượng cao là 1.321.677 đồng/tín chỉ.

Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Kinh tế Chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) vẫn được miễn học phí như các năm trước, theo Tri thức trực tuyến.

Phương Linh (T/h)