Những điểm mới trong tuyển sinh 2021

Admin
Năm 2021, bộ GD&ĐT sẽ tăng cường công nghệ thông tin, đưa dữ liệu tuyển sinh lên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia giúp thí sinh thuận lợi hơn.

Mới đây, bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng về phương án thi, tuyển sinh năm 2021 và định hướng đến năm 2025 nhằm đảm bảo phù hợp với bối cảnh Việt Nam và xu hướng chung trên thế giới.

Theo đó, phương án tuyển sinh cơ bản được giữ ổn định như năm 2020, đồng thời, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và việc triển khai của địa phương, các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tuyển sinh. Đặc biệt, Bộ đang nghiên cứu hình thành trung tâm khảo thí độc lập để tuyển sinh, trong đó, xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi chuẩn hóa, thi trên máy tính và thi nhiều lần trong năm.

Với các trường tổ chức thi riêng, Bộ đề nghị các trường tổ chức gọn nhẹ, 1-2 môn, theo hình thức thi đánh giá năng lực hoặc thi năng khiếu kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, hoặc tổ chức thi theo nhóm trường trong một buổi thi, tạo thuận lợi, tiết kiệm cho thí sinh.

Thêm một điểm mới trong tuyển sinh năm 2021, bộ GD&ĐT sẽ đưa thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các trường đại học đưa thông tin tuyển sinh chính xác, trung thực lên trang này để thí sinh và người dân dễ dàng tiếp cận hơn.

Ngoài ra, bộ GD&ĐT cũng đưa ra định hướng tuyển sinh từ năm 2021- 2025 sẽ thực hiện thi trên máy tính với những địa phương đáp ứng đủ điều kiện và thành lập các trung tâm khảo thí độc lập tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT phục vụ cho các trường xét tuyển đầu vào đại học.

Thứ trưởng bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, việc thi trên máy tính và thi tại trung tâm khảo thí độc lập là hai việc khác nhau. Với thi trên máy tính là áp dụng thi tốt nghiệp THPT. Kế hoạch là tổ chức ở những nơi có điều kiện, còn nơi nào chưa có điều kiện thì vẫn thi tốt nghiệp THPT bình thường.

Theo Thứ trưởng, thi trên máy tính gọn nhẹ hơn nhiều so với thi trên giấy, giảm sự can thiệp của con người và có luôn kết quả cho thí sinh. Đây là mong muốn chúng ta cần hướng tới trong thi tốt nghiệp THPT thời gian tới.

Còn các trung tâm khảo thí độc lập, kết quả thi là để phục vụ xét tuyển sinh đại học, không phải để thi tốt nghiệp THPT. Với các trung tâm khảo thí độc lập, bộ GD&ĐT khuyến khích và thậm chí yêu cầu phải tổ chức thi trên máy tính vì có nhiều lợi ích như tôi nói ở trên. Ngoài ra, thí sinh còn có thể thi tại ngay địa phương mình.

Về lộ trình thành lập các trung tâm khảo thí, Thứ trưởng Sơn cho rằng, điều này nằm trong chủ trương, làm sao để giảm thiểu việc thí sinh phải di chuyển đi thi nhiều lần gây tốn kém kinh tế.

Bộ GD&ĐT giao cho cục Quản lý chất lượng xây dựng văn bản, quy chế, điều kiện, yêu cầu về đề thi, về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ để làm sao khi thành lập trung tâm khảo thi độc lập thì bài thi được chuẩn hóa, đảm bảo tính công bằng, khách quan tuyệt đối để các trường đại học yên tâm sử dụng kết quả này tuyển sinh đầu vào. Bài thi không đảm bảo độ tin cậy, không đảm bảo yêu cầu của các trường đại học thì đương nhiên, các trường không sử dụng.