Những đối tượng và ngành học được miễn, giảm học phí năm học 2024-2025

Chính sách miễn, giảm học phí của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận giáo dục và giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các học sinh, sinh viên và gia đình.

Chính phủ vừa công bố Nghị định số 97/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Nghị định 97 này giữ nguyên chính sách miễn và giảm học phí, đồng thời điều chỉnh lộ trình học phí để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, các điểm chính trong Nghị định số 97 bao gồm:

Giữ nguyên chính sách miễn, giảm học phí

 

Học phí của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông sẽ được giữ ổn định từ năm học 2023-2024, với mức học phí tương đương với năm học 2021-2022.

Lùi lộ trình học phí của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập thêm 1 năm so với quy định trước đó tại Nghị định 81. Học phí năm 2023-2024 tăng so với năm học 2022-2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình tại Nghị định 81 để giảm khó khăn cho học sinh, sinh viên.

chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-1711524682.jpg
Điều chỉnh lộ trình học phí để phù hợp với điều kiện thực tiễn

Các chính sách miễn, giảm học phí 

 

Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Nghị định 81 quy định miễn học phí cho 19 nhóm đối tượng ưu tiên.

Cụ thể, đã miễn học phí đối với toàn bộ học sinh tiểu học công lập và trẻ em mầm non 5 tuổi ở các vùng đặc biệt khó khăn.

Giảm 70% học phí đối với trẻ em, học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số ở các vùng đặc biệt khó khăn.

Giảm 50% học phí đối với trẻ em, học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo.

Hỗ trợ 150.000 đồng/học sinh/tháng (tương đương 1.350 triệu đồng/năm) để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho các đối tượng khó khăn.

Miễn học phí đối với các ngành học

 

Nghị định 81 quy định miễn học phí cho sinh viên khuyết tật, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Các ngành học như Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần, Giải phẫu bệnh được miễn học phí tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Giảm 70% học phí cho học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù, một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cam kết sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách miễn, giảm học phí để đảm bảo việc tiếp cận bình đẳng trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đồng thời, sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các đối tượng chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục hưởng các chính sách hỗ trợ.

Với những điều chỉnh này, Chính phủ hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận giáo dục và giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các học sinh, sinh viên và gia đình. Đồng thời, sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển đa dạng ngành nghề và nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam

Xem thêm: Hà Nội dự kiến giảm tới một nửa học phí công lập

Bảo Linh (t/h)