Những trường hợp được áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai năm 2024 đã điều chỉnh về việc áp dụng bảng giá đất cho 11 trường hợp cụ thể dưới đây.

Chi tiết 11 trường hợp được áp dụng bảng giá đất

1- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

2- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

3- Tính thuế sử dụng đất;

4- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

5- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

6- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

7- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

8- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

9- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

10- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

11- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

luat-dat-dai-1712027130.jpg
11 trường hợp được điều chỉnh áp dụng bảng giá đất. Ảnh minh họa

Bảng giá đất sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và được xây dựng theo từng khu vực, vị trí, dựa trên bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất, được Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt và công bố.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để đảm bảo tính cập nhật và công bằng trong việc áp dụng. Trong trường hợp cần thiết, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình này, các chuyên gia sẽ được thuê để tư vấn xác định giá đất một cách chính xác và công bằng.

Các quy định trong Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024, bao gồm:

- Điều 190 quy định về hoạt động lấn biển

- Điều 248 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15.

Đối việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng, cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Khoản 9 Điều 60 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết 61/2022/QH15 hết hiệu lực.

Như vậy, theo nguyên tắc, Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 trừ hai điều luật có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Xem thêm: Bỏ hạng và mức lương cơ sở, xây dựng bảng lương mới cho giáo viên từ 1/7

Minh Khuê (t/h)