PG Bank báo lãi trước thuế quý II tăng 27% nhờ giảm dự phòng

Các khoản thu ngoài lãi của PG Bank đều sụt giảm trong quý này, tuy nhiên ngân hàng giảm 35% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng khiến lãi trước thuế đạt 150 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, (UPCoM: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với mảng hoạt động chính tăng 11% so với cùng kỳ, mang về cho ngân hàng 341 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các khoản thu ngoài lãi của PG Bank ghi nhận sụt giảm trong quý này. Theo đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 24% về còn 24,6 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 25% về còn 8,3 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác giảm 24% về còn 11,78 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động tăng 12% lên hơn 179 tỷ đồng. Trong kỳ, ngân hàng dành ra gần 48 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ hết các chi phí, PG Bank báo lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của PG Bank đạt gần 680,7 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Các khoản thu ngoài lãi chỉ nhích nhẹ, đáng chú ý từ đầu năm ngân hàng không phát sinh khoản lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi cùng kỳ ghi nhận 29,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngân hàng cũng tiết giảm 33% chi phí dự phòng xuống còn 86,6 tỷ đồng. Kết quả, PG Bank lãi trước thuế 303 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. So với mục tiêu lãi trước thuế đạt 530 tỷ đồng trong năm 2023, PG Bank đã hoàn thành gần 57% trong 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của PG Bank ở mức 46.987 tỷ đồng, giảm 4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 42% về còn 193 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm 3% xuống gần 10.804 tỷ đồng.

Trong khi đó, cho vay khách hàng của PG Bank tăng 4,1% lên 30.250 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cũng tăng 7% lên 302 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ, tính đến cuối quý II/2023, ngân hàng ghi nhận hơn 839 tỷ đồng nợ xấu, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 2,4 lần so với hồi đầu năm. Số dư nợ xấu tăng kéo tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 2,56 % vào đầu năm lên 2,77%.

PV