Phê duyệt 2,6 nghìn tỷ mua gần 20 triệu liều vắc-xin Pfizer

Vũ Hạnh

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định về kinh phí mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc-xin BNT162 của Pfizer.

time-vac-xin-tre-em-nguoiduatin-1631926301.jpeg
 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer. 

Quyết định nêu rõ, sử dụng 2.652.537 triệu đồng (Hơn 2.652 tỷ đồng) từ nguồn Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam để mua bổ sung 19.998.810 liều vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 7731/BYT-KHTC ngày 16/9/2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định. Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Trước đó, ngày 15/8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 90 về việc mua bổ sung vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer. 

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về các nội dung trong tờ trình ngày 3/8/2021 và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer để có vắc-xin sớm nhất, nhiều nhất có thể, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống mọi tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vắc-xin.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer với các điều kiện như Nghị quyết 09 ngày 18/5/2021 của Chính phủ về mua vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

Theo Người Đưa Tin