Quách Ngọc Tuyên U40 lấy vợ kém 16 tuổi, giờ "lãi" cô con gái xinh ngoan, tài năng giống bố

Ái nữ đầu lòng của Quách Ngọc Tuyên lúc nhỏ bụ bẫm, giờ càng lớn càng ra dáng "tiểu mỹ nhân".

KIỀU TRANG