Quảng Ninh: Thống nhất chủ trương đầu tư bệnh viện gần 4.100 tỷ

Đó là Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 trên địa bàn phường Hồng Hà và phường Hà Tu, Tp.Hạ Long.

Ngày 22/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh họp thống nhất ban hành Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sức khỏe - Quảng Ninh: Thống nhất chủ trương đầu tư bệnh viện gần 4.100 tỷ

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (Ảnh: CTV).

Để hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2024 và 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 12 chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xác định triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết năm 2024 với chủ đề công tác năm: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế - Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất cao với chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 tại phường Hồng Hà và Hà Tu, Tp.Hạ Long. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.080 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh với quy mô 1.000 giường bệnh, 48 khoa phòng trên tổng diện tích 10 ha.

Sức khỏe - Quảng Ninh: Thống nhất chủ trương đầu tư bệnh viện gần 4.100 tỷ (Hình 2).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 1 (Ảnh: CTV).

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo phương án đầu tư tuyến đường mới từ nút giao cầu Tình Yêu tới đường dẫn cầu Cửa Lục 3 ở Tp.Hạ Long. Tuyến đường nằm trong quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, quy hoạch Tp.Hạ Long đã được Chính phủ phê duyệt. Điểm đầu ở nút giao cầu Tình Yêu và điểm cuối ở cầu Cửa Lục 3.

Quy mô toàn tuyến dài 9,5km. Trong đó, chiều dài tuyến chính 7,95km và tuyến nhánh từ cầu Cửa Lục 2 đến Quốc lộ 279 là 1,56km. Mục tiêu đầu tư nhằm thúc đẩy giao thông liên vùng cũng như hoàn chỉnh hệ thống giao thông của Tp.Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Đối với dự án này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND tỉnh và UBND Tp.Hạ Long tiếp tục khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá đúng hiện trạng, nghiên cứu dự án đặt trong tổng thể của vịnh Cửa Lục liên quan tới mặt nước, cây xanh, việc kết nối hệ thống giao thông để định hình rõ hướng tuyến, quy mô, giải pháp, nhằm hạn chế tác động tối đa vào rừng ngập mặn.