Quảng Ninh nâng mục tiêu thu hút vốn FDI cả năm 2023 lên 1,5 tỷ USD

Với nhiều diễn biến thuận lợi, tỉnh Quảng Ninh tăng mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) năm 2023 từ 1,2 lên 1,5 tỷ USD.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, dự kiến đến hết tháng 9/2023, địa phương thu hút khoảng 850 triệu USD vốn FDI, đạt 85,4% kế hoạch năm. Trong đó, tháng 9/2023, nguồn vốn FDI rót vào tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 100 triệu USD.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát, lên kế hoạch đầu tư các dự án lớn tại tỉnh Quảng Ninh. Vì thế, địa phương đặt mục tiêu thu hút 1,5 tỷ USD vốn FDI năm 2023 thay vì 1,2 tỷ USD như đã đề ra từ đầu năm.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trong 3 tháng cuối năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo tiếp xúc đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ, đồng hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án.

Đối với nhóm nhà đầu tư đã ký hợp đồng, sẵn sàng đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, nhất là ban quản lý các khu, cụm công nghiệp chủ động phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư, bố trí quỹ đất sạch, hạ tầng dùng chung, hạ tầng điện nước bảo đảm yêu cầu để nhà đầu tư quyết định đầu tư nhanh nhất.

PV