Quy định mới về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Bộ luật Lao động năm 2019 đã hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2021, nội quy lao động phải có quy định chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Trong nội quy lao động phải có chống quấy rối tình dục nơi làm việc

Tại khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao đông 2019, nội quy lao động từ 1/1/2021 phải có thêm một số nội dung (mới) sau đây: Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động; người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, từ ngày 1/1/2021, nội quy lao động phải có quy định chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp, công sở. Điều này là nhằm phù hợp với hành vi bị cấm tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật Lao động 2019.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, nội quy lao động còn phải có các nội dung sau: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn, vệ sinh lao động; việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý; trách nhiệm vật chất…

Các hành vi bị xem là quấy dối tình dục tại nơi làm việc

Pháp luật nghiêm cấm quấy rối tình dục tại bất cứ địa điểm nào mà người lao động đang làm việc theo thỏa thuận và bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc.

Quấy rối tình dục có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc; hoặc những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm:

Hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục;

Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục;

Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử.