Quy định mới về thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động

Admin

Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2021, kéo theo nhiều quy định mới liên quan đến người lao động cũng được áp dụng, trong đó bao gồm cả thời gian nghỉ giữa giờ.

Theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian nghỉ trong giờ làm việc của người lao động được quy định như sau:

Người lao động làm việc từ 6 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

Ảnh minh họa

Khác với quy định hiện hành, tại khoản 1 Điều 108 Bộ luật Lao động 2012: Người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Trong khi đó, Điều 104 Bộ luật 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần; không quá 6 giờ/ngày với người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 1/1/2021, người lao động chỉ cần làm việc theo ca liên tục từ 6 giờ trở lên thì đã được tính vào giờ làm việc (hiện nay phải làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới được tính).

Tào Đạt