Quỹ học bổng VALOMA, tương lai mới cho ngành Logistics Việt

Dương Thu
Mới đây, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã ra mắt Quỹ Học bổng VALOMA nhằm hỗ trợ các cho sinh viên xuất sắc ngành Logistics.

Ngày 9/7 vừa qua, Ban Chấp hành Hiệp hội đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BCH thành lập Quỹ Học bổng VALOMA. Cùng với đó, Ban Thường vụ Hiệp hội cũng ban hành các Quyết định về Quy chế xét duyệt học bổng VALOMA và thành lập Hội đồng Quản lý hoạt động của Quỹ này.

Theo đó, Học bổng VALOMA là số tiền VALOMA dành để cấp học bổng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học hệ chính quy là thành viên của Hiệp hội VALOMA.

quy-hoc-bong-1659080221.jpg
Quỹ học bổng VALOMA hứa hẹn sẽ mang lại nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Logistic.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng cục Xuất nhập khẩu (bộ Công Thương), Chủ tịch danh dự Hiệp hội VALOMA cho biết, Quỹ Học bổng VALOMA được hình thành chủ yếu từ nguồn huy động tài trợ từ doanh nghiệp và tổ chức liên kết trong và ngoài Hiệp hội. Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định tổng số tiền và cách thức phân bổ dành cho từng loại học bổng trong năm căn cứ trên thực tế số dư của Quỹ.

Học bổng VALOMA gồm 2 loại học bổng: Học bổng VALOMA dành cho sinh viên tài năng; Học bổng VALOMA dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Các mức học bổng, căn cứ, điều kiện và phương pháp xét học bổng do Hội đồng Quản lý Quỹ quy định theo từng thời kỳ và sẽ được công bố rộng rãi.

Quy chế thể hiện rõ 4 nguyên tắc sử dụng Quỹ Học bổng VALOMA là: Công bằng, cân bằng, đúng đối tượng; Công khai, minh bạch; Đảm bảo tính khuyến khích, động viên đối tượng được thụ hưởng; Thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dạy và học chương trình logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

“Nguyên tắc sử dụng Quỹ Học bổng VALOMA là: Công bằng, cân bằng, đúng đối tượng; Công khai, minh bạch; Đảm bảo tính khuyến khích, động viên đối tượng được thụ hưởng; Thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dạy và học chương trình logistics và quản lý chuỗi cung ứng”- ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.


Thanh Phong