Sau ngày 1/7, có 2 đối tượng được tăng tiền lương lên 10 triệu đồng/tháng

Cải cách tiền lương đem lại nhiều kỳ vọng mới, đặc biệt có 2 đối tượng sẽ được nhận mức lương lên 10 triệu đồng/tháng.

Dự kiến từ ngày 1/7/2024, tiền lương bình quân của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng), tức có thể tăng đến mức 10 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ ngày 1/7/2024.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, viên chức được xây dựng 2 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành. Việc thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không được thấp hơn tiền lương hiện hưởng, cụ thể:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

tang-luong-1-1712646416.jpg
Sau ngày 1/7, 2 đối tượng được tăng tiền lương lên 10 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, một trong các yếu tố cụ thể để xác định thiết kế bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 là mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Theo đó, chính sách tiền lương mới mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Ngoài mức lương cơ bản, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó, có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, 2 đối tượng viên chức sau đây có thể nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng bao gồm:

- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- Viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Mức lương tối thiểu tháng sẽ được điều chỉnh như sau:

Vùng I: 4.960.000 đồng/tháng

Vùng II: 4.410.000 đồng/tháng

Vùng III: 3.860.000 đồng/tháng

Vùng IV: 3.450.000 đồng/tháng

Điều chỉnh này dự kiến sẽ tạo điều kiện cho người lao động tăng thu nhập và cải thiện đời sống, đồng thời giữ cân bằng lợi ích giữa lao động và doanh nghiệp.

Ngoài ra, đề xuất cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ như sau:

Vùng I: 23.800 đồng/giờ

Vùng II: 21.200 đồng/giờ

Vùng III: 18.600 đồng/giờ

Vùng IV: 16.600 đồng/giờ

Xem thêm: Đối tượng được tăng lương tối thiểu 2 lần liên tiếp từ ngày 1/7/2024