Đối tượng được tăng lương tối thiểu 2 lần liên tiếp từ ngày 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024 sẽ có nhiều người lao động được tăng lương tối thiểu vùng và do chuyển vùng nếu dự thảo được thông qua.

Theo dự thảo Nghị định mới về mức lương tối thiểu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tăng lương tối thiểu ở mức 6% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/7/2024. Cụ thể, theo đề xuất, mức lương tối thiểu tháng sẽ được điều chỉnh như sau:

Vùng I: 4.960.000 đồng/tháng

Vùng II: 4.410.000 đồng/tháng

Vùng III: 3.860.000 đồng/tháng

Vùng IV: 3.450.000 đồng/tháng

Điều chỉnh này dự kiến sẽ tạo điều kiện cho người lao động tăng thu nhập và cải thiện đời sống, đồng thời giữ cân bằng lợi ích giữa lao động và doanh nghiệp.

Ngoài ra, đề xuất cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ như sau:

Vùng I: 23.800 đồng/giờ

Vùng II: 21.200 đồng/giờ

Vùng III: 18.600 đồng/giờ

Vùng IV: 16.600 đồng/giờ

Các mức lương tối thiểu giờ này sẽ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn.

tang-luong-toi-thieu-2-1711359690.jpg
Đối tượng được tăng lương tối thiểu 2 lần liên tiếp từ ngày 1/7/2024. Ảnh minh họa

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng, bao gồm:

Nâng vùng II lên vùng I cho một số địa phương như Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí và Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Nâng vùng III lên vùng II cho Thái Bình, Thanh Hóa, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Ninh Hòa và Sóc Trăng.

Nâng vùng IV lên vùng III cho Thái Thụy, Tiền Hải, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa và Nông Cống.

Nếu dự thảo được thông qua đồng nghĩa với việc từ ngày 1/7/2024 sẽ có nhiều người lao động được tăng lương tối thiểu vùng và tăng lương do chuyển vùng.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ và được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Theo điểm b khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cải cách tiền lương sẽ tạo ra các bảng lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024 như sau:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Xem thêm: Bác bỏ đề xuất trích tối thiểu 70% tiền xử phạt cho CSGT

Minh Khuê (t/h)