Sẽ có chế tài xử lý nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng thực phẩm chức năng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định sẽ có chế tài xử lý với các nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng sai lệch do nghệ sĩ thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về kiến nghị có chế tài xử lý với các nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng do nghệ sĩ thực hiện.

Theo đó, cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị phải có chế tài xử lý cũng như quản lý thuế với các quảng cáo đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc những quảng cáo do nghệ sĩ thực hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Khi quảng cáo, tham gia thực hiện quảng cáo thực phẩm (trong đó có thực phẩm chức năng), các tổ chức, cá nhân đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo cũng như các hành vi bị cấm trong quảng cáo, phương tiện quảng cáo, tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo...

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, đặc biệt là đối với các nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Tại Luật Quảng cáo hiện hành có khái niệm về "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo", do đó, khi tham gia vào hoạt động quảng cáo, "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo" sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Tuy nhiên, để xác định cụ thể trách nhiệm của nghệ sĩ khi tham gia quảng cáo, cần phải căn cứ vào từng trường hợp, mối quan hệ giữa người chuyển tải sản phẩm quảng cáo với người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (tự thực hiện hoặc được thuê), từ đó áp dụng các chế tài xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Sau khi tổng kết, lấy ý kiến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất đưa quy định về "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng" (trong đó có nghệ sĩ) vào nội dung dự kiến của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quảng cáo nhằm tạo hành lang pháp lý quản lý chặt chẽ hơn đối với chủ thể này khi tham gia hoạt động quảng cáo, phát huy lợi thế về sức ảnh hưởng tích cực đồng thời và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến xã hội.

Về nội dung liên quan đến quản lý thuế, khi thực hiện quảng cáo, các tổ chức, cá nhân tham gia phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

T.M